Nilai Tukar Rupiah dari tahun ke tahun terhadap 1 USD

Nilai Tukar Rupiah dari tahun ke tahun terhadap 1 USD

Berdasarkan laporan akhir tahun sebagai berikut:
TahunRupiah / 1 USD
1946-1949 tidak diketahui
1949 3,8
1950 7,6
1952 11,4
1962 1.205,0
1965 2.295,0
1965 4.995,0
1964-1970250,0
1970-1971378,0
1971-1978415,0
1978 625,0
1980 626,0
1985 1.110,0
1990 1.842,0
1995 2.248,0
1999 7.810,0
2000 8.396,0
2001 10.265,0
2002 9.260,0
2003 8.570,0
2004 8.985,0
2005 9.705,0
2006 9.200,0
2007 9.125,0
2008 9.666,0
2009 10.300,0
2010 8.920,0
2011 8.700,0

Ada data yang tak lengkap.
Untuk 2011 per 9 Mei 2011 jam 11.54 wib berdasarkan
nilai jual kurs dollar hari ini melalui fasilitas KlikBCA


Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Rupiah
Laporan Kurs BI
http://www.attayaya.net/2011/04/kurs-dollar-hari-ini-nilai-tukar-rupiah.html