Manuskrip (Melayu, Jawa, Batak, Minang, dll) Indonesia di malaysia

Tulisan pertama ini, mengetengahkan beberapa manuskrip melayu Indonesia yang berada di malaysia.
Tulisan kedua, mengetengahkan daftar beberapa manuskrip melayu Indonesia lainnya yang berada di malaysia.

Ketika hari ini (29/08/09) membaca sebuah buku terbitan malaysia berjudul Warisan Manuskrip Melayu dengan penerbit Perpustakaan Negara Malaysia, terdapat beberapa buah manuskrip yang menurutku bukan hasil ciptaan orang malaysia, tetapi manuskrip tersebut berada di malaysia.

Pertama :
Pada halaman 18
Rajah 7
Manuskrip (MMS 838) yang ditulis atas daun lontar jenis Borassus Lebelifer, kandungannya adalah mengenai cerita panji yang ditulis dalam skrip Jawa Kuno
(Gambar hasil scan-image buku Warisan Manuskrip Melayu hal 18)


Kedua :
Pada halaman 19
Rajah 9
Manuskrip Batak (MMS 1069) yang ditulis dalam tulisan Batak di atas kulit kayu yang dilipat berbentuk akordion. Dua keping kayu digunakan sebagai kulit manuskrip.
(Gambar hasil scan-image buku Warisan Manuskrip Melayu hal 19)


Ketiga :
Pada halaman 139
Rajah 71
Undang-undang Minangkabau (MSS 1589)
(Gambar hasil scan-image buku Warisan Manuskrip Melayu hal 139)


Kutipan hal 138 :
“Di Perpustakaan Negara Malaysia juga terdapat sebuah manuskrip Undang-undang Minangkabau (MSS 1589) yang kaya dengan pelbagai aturan adat-istiadat, pengajaran dan teladan kepada para pembaca. Manuskrip ini mengandungi undang-undang yang berasal dari Minangkabau dan merupakan satu sumber penting tentang sistem dan pengaturan hidup yang pernah diamalkan oleh masyarakat Minangkabau. Di samping itu, manuskrip ini juga mengandungi pelbagai panduan tentang adab pemerintaan raja-raja yang disadur daripada Taj al-salatin karanan Bukhari al-Jauhari. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana pengaruh Taj al-Salatin telah meresapi penulisan undang-undang dari Minangkabau itu.”


Keempat :
Pada halaman 142
Rajah 73 (gambar atas)
Taj al-Salatin (MSS 2550)
(Gambar hasil scan-image buku Warisan Manuskrip Melayu hal 142)


Kutipan hal 141 :
“Taj al-Salatin (Mahkota Sekalian Raja) karangan Bukhari al-Jauhari sehingga kini dianggap sebagai karya ketatanegaraan yang terawal dalam kesusasteraan Melayu. Karya tersebut dihasilkan di Aceh pada tahun 1603 dan dikarang khusus atas perintah Sultan Alauddin Riayat Syah, sultan Aceh antara 1586-1604. Isi kandungannya terdiri daripada duapuluh empat bahagian (fasal), meliputi pelbagai persoalan yang berkaitan dengan raja-raja dan para pembesar negara, termasuk satu bahagian khusus membicarakan fasal memelihara anak.”


MASIH ADAKAH YANG LAIN LAGI MANUSKRIP INDONESIA DI MALAYSIA?


Dan ternyata masih banyak manuskrip Indonesia yang berada di malaysia, seperti yang tertera di hal 143 :
“Bustan al-Salatin (Kebun Segala Raja) pula merupakan sebuah karya penting tulisan Nuruddin al-Raniri di Aceh pada tahun 1638 dalam zaman pemerintahan Sultan Iskandar Thani (1636-1641). Sehingga kini, sekurang-kurangnya tiga puluh empat buah salinan manuskrip Bustan al-Salatin telah diketahui wujud dan tersimpan di beberapa buah perpustakaan utama dunia iaitu : 1 di Aceh, 2 di Berlin, 1 di Brussels, 1 di Cape Town, 1 di Colombo, 1 di Frankfurt, 3 di Jakarta, 13 di Leiden, 5 di London, 3 di Paris, 2 di Kuala Lumpur dan 1 di Terengganu. Isi kandungan Bustan al-Salatin terdiri daripada tujuh bab yang menceritakan kisah-kisah kejadian alam, ciri-ciri raja dan pembesar yang adil dan zalim serta beberapa hal tentang akal, firasat dan ilmu perubatan.“

Gambar-gambar tersebut (rajah) diatas mencerminkan bahwa pemilik dan penerbit buku Warisan Manuskrip Melayu adalah pemilik dari manuskrip asli tersebut di atas selain karena telah diberi nomor register, juga karena tidak diterakan (pada tulisan maupun photo/rajah) bukti kepemilikan orang/badan lain atas manuskrip tersebut, semisal penyebutan “courtesy of ….” atau “sumber : ……”. Demikian juga tidak tercantum dalam bibliographinya pada bagian akhir buku. Kecuali keterangan pada Rajah 117 hal 213 yaitu :
“Antara contoh cap mohor yang menarik digunakan dalam warkah Melayu.
Sumber : (Iluminations : The Wriring Traditions of Indonesia).”

Dan juga pada Rajah 119 hal 215 yaitu :
“Surat daripada Sultan Abu Hayat Ternate kepada Raja John III Portugal (1521) – merupakan surat yang tertua di dunia (Lisbon, Arquiros, Nacionais Torre do Tombo, Garetas 15-16-38).”


Manuskrip adalah naskah tulisan tangan baik dengan pena, pensil maupun diketik (bukan cetakan). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Cetakan kesembilan, 1997, hal 629).

Buku Warisan Manuskrip Melayu terdiri 280 halaman dibuat sejalan dengan program “Memory of the World” dari UNESCO dalam upaya untuk didaftarkan dalam “World Register”. Buku yang dicetak sangat mewah ini “amat dialu-alukan” atau dibanggakan sehubungan dengan misi malaysia untuk menjadi pusat kebudayaan melayu dunia dan menguatkan identitas kemelayuannya.

Buku yang dibidani oleh Pusat Manuskrip Melayu di Perpustakaan Negara Malaysia didirikan tahun 1985. “Sejak itu, Pusat Manuskrip Melayu telah mengorak langkah mengumpul dan membina koleksi manuskrip Melayu yang kian bertambah.”, dalam sambutan pejabatnya (hal 11). Dengan tujuan seperti itu, maka malaysia mencari kemana pun manuskrip melayu. Kejadian beberapa bulan silam di Kepulauan Riau, yang mana telah berpindah tangannya beberapa manuskrip melayu Riau ke tangan orang malaysia. Hal ini membuat budayawan melayu, Al Azhar, uring-uringan atas kehilangan manuskrip tersebut dari tanah Indonesia. Melansir berita Kompas.com (Selasa, 2 Juni 2009) tertera berita sebagai berikut :
"Budayawan Riau, Al Azhar, mengatakan ada sekitar 60 naskah melayu kuno yang berasal dari Provinsi Riau dan Kepulauan Riau sudah berpindah tangan ke Malaysia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir."
..........
"Menurut dia, Malaysia gencar melanjutkan perburuan naskah Melayu kuno di Indonesia untuk menguatkan identitas kemelayuan Negeri Jiran dengan slogannya, "truly Asia"."UPDATE 29/08/09 :
Sms dari temen di Jogja yang mendengar siaran berita dari salah satu radio Jogja yang menyatakan bahwa malaysia menyediakan dana besar untuk mendapatkan segala buku/manuskrip melayu dimanapun.

HAL INI SANGAT MEMBAHAYAKAN KEBUDAYAAN MELAYU INDONESIA.

Cara Pusat Manuskrip Melayu malaysia dalam mendapatkan berbagai manuskrip, tertera pada hal 39 buku tersebut :
“Perolehan manuskrip Melayu tidak semudah membeli buku. Ia tidak didapati tersusun di atas rak kedai-kedai buku yang boleh dibuat pemilihan. Manuskrip dibeli dari pembekal yang menjadikan manuskrip sebagai komoditi rezeki mereka. Namun, manuskrip merupakan salah satu komoditi bisnes mereka yang bercampur dengan perniagaan menjual bahan artifak bersejarah seperti keris, kain limar, duit dan tembikar. Kebanyakan pembekal adalah dari pantai timur terutamanya dari Kelantan dan Terengganu. Mereka menjelajah ke ceruk rantau kampung untuk “mengutip” manuskrip. Koleksi manuskrip diserah kepada Pusat Manuskrip Melayu untuk dinilai dan seterusnya dibeli. Manuskrip Melayu juga didapati dijual di rumah lelongan, tetapi perolehan melalui cara ini jarang sekali diamalkan kerana manuskrip Melayu tidak popular sebagai bahan lelongan.”
(bisnes = bisnis, ceruk rantau = pelosok negeri/kampung, lelong = lelang)


Buku Warisan Manuskrip Melayu :
Penerbit Perpustakaan Negara Malaysia
232, Jalan Tun Razak
50572 Kuala Lumpur
Malaysia
http://www.pnm.my

Rekabentuk dan Fotografi :
Sketsa Sdn Bhd (120086-P)
29C, Jalan Pandan 3/3
Pandan Jaya
55100 Kuala Lumpur
Malaysia
Mya2203@tm.net.my


Scan-image dari buku Warisan Manuskrip Melayu adalah digunakan untuk ulasan tulisan ini, dibenarkan. Sesuai dengan peringatan yang diterakan dalam bagian awal buku (hal 2) :

“Segala hakcipta terpelihara.

Selain untuk tujuan ilmiah, kritikan atau ulasan, sepertimana yang dibenarkan di bawah Akta Hakcipta 1987, tiada sebarang bahagian ataupun imejan dari penerbitan ini boleh disalin melalui sebarang proses tanpa kebenaran bertulis pemilik hakcipta.”

MASIH ADAKAH YANG LAIN LAGI MANUSKRIP INDONESIA DI MALAYSIA?